Java Dersleri #62 - OOP - Getter ve Setter Metotları Kullanımı


Merhaba değerli Kodlama Vakti takipçileri, bu dersimizde Java'da ki Getter ve Setter Metotlarının kullanımını öğreneceğiz. Bir önceki dersimizde Encapsulation ne olduğunu ve çalışma mantığını anlatmıştık. Eğer bir önceki dersimize bakmadıysanız Java Dersleri #61 – OOP – Encapsulation (Sarmalama) İlkesi bakabilirsiniz.

Getter

Sınıfımıza ait private değişkenler mevcut. Bu değişkenlere dışarıdan erişebilmek için her bir değişkenimiz için Getter metodu yazmalıyız. Nesneye ait bu metot çağrıldığında geriye bir değer döndürmeli ve bu değer bizim istediğimiz private değişken olmalı. sayfaSayisi değişkeni için getter metodu tanımlayalım,

public class Kitap {
  private int sayfaSayisi;
  private String kitapAdi, yazar;


  Kitap(String kitapAdi, int sayfaSayisi, String yazar) {
    this.kitapAdi = kitapAdi;
    this.yazar = yazar;
    if (sayfaSayisi < 1) {
      this.sayfaSayisi = 10;
    } else {
      this.sayfaSayisi = sayfaSayisi;
    }
  }
  
  public int getSayfaSayisi() {
    return this.sayfaSayisi;
  }
}

Görüldüğü gibi basit bir metot yardımı ile sınıfa ait private değişkenimize ulaşabildik. Burada dikkat edilmesi gereken noktalar getter metotları geri dönüşü olan metot tipindedir ve isimlendirilmesi ise get ile başlayıp sonra değişken ismi yazılmalıdır. İsimlendirmeyi bu şekilde yapmasak da çalışacaktır lakin kodun okunabilirliği adına bu kurala uyulması gerekir.

Setter

Biz getter metodu ile private olan değişkenimize ulaştık.Peki bu değişkenin değerini değiştirmek istediğimizde ne yapmalıyız ? Bir sınıfa ait private bir değişkenin değerini değiştirmek için, setter metodu yazılmalıdır. sayfaSayisi değişkeni için setter metodu yazalım.

public class Kitap {
  private int sayfaSayisi;
  private String kitapAdi, yazar;


  Kitap(String kitapAdi, int sayfaSayisi, String yazar) {
    this.kitapAdi = kitapAdi;
    this.yazar = yazar;
    if (sayfaSayisi < 1) {
      this.sayfaSayisi = 10;
    } else {
      this.sayfaSayisi = sayfaSayisi;
    }
  }
  
  public int getSayfaSayisi() {
    return this.sayfaSayisi;
  }
  
  public void setSayfaSayisi(int sayfaSayisi) {
    this.sayfaSayisi = sayfaSayisi;
  }
}

Görüldüğü üzere setter metodu sadece değiştirme işlemi yapacağı için void olarak tanımlandı ve bir adet parametre aldı. Bu parametre bizim yeni değerimi taşıyor olup, sınıfa ait değişkene aktarılmıştır. Ama burada hala bir sorun söz konusudur, bizler setter metodunu kullanarak sayfa sayısını negatif girebiliriz. Bu sorunu aşmak için constructor (kurucu) metotta yaptığımız gibi bir if koşulu ile bu sorunu çözebiliriz.

public class Kitap {
  private int sayfaSayisi;
  private String kitapAdi, yazar;


  Kitap(String kitapAdi, int sayfaSayisi, String yazar) {
    this.kitapAdi = kitapAdi;
    this.yazar = yazar;
    if (sayfaSayisi < 1) {
      this.sayfaSayisi = 10;
    } else {
      this.sayfaSayisi = sayfaSayisi;
    }
  }


  public int getSayfaSayisi() {
    return this.sayfaSayisi;
  }


  public void setSayfaSayisi(int sayfaSayisi) {
    if (sayfaSayisi < 1) {
      this.sayfaSayisi = 10;
    } else {
      this.sayfaSayisi = sayfaSayisi;
    }
  }
}

Setter metodunu modifiye ederek nesnemiz için anlamsız olan durumu ortadan kaldırmış olduk. Setter metodunun genel özellikleri ise , geriye bir değer döndürmeyen metot olması ve isimlendirme yaparken başlangıç olarak set yazıp sonrasında değişken ismini yazmaktır.

Bu örnekteki sayfaSayisi değişkenini koruma ve anlamsızlaşmasını önlemek için Nesne Yönelimli Programlamanın ilkesi olan Encapsulation (Sarmalama) ilkesinden yararlandık. Bir sınıfa ait değişkenlerimizi Getter ve Setter metotları yardımı ile sarmaladık ve istenilen şartlara göre oluşmasını sağladık.

Bu dersimizde Java'nın en önemli konularından biri olan Getter ve Setter Metodları kullanımını öğrendik. Derslerimiz hoşunuza gittiyse eğer paylaş butonlarından sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz !

Bu içeriği beğendiyseniz paylaşarak destek olabilirsiniz!


Eğitim İçeriği

Eğitim Java Dersleri
Kategori Programlama Dili
Ders Adeti 125 Ders
Dil Türkçe
Güncelleme 09/2020
 • HTML Dersleri

  HTML Dersleri Sıfırdan İleri Seviyeye

  Kategori Web Programlama
  Ders Süresi 19 Ders
  Dil Türkçe
  Güncelleme 12/2020
  Derse Başla
 • Java Dersleri

  Java Dersleri ve Nesne Yönelimli Programlama

  Kategori Programlama Dili
  Ders Süresi 125 Ders
  Dil Türkçe
  Güncelleme 09/2020
  Derse Başla
 • CSS Dersleri

  CSS Dersleri Başlangıçtan İleri Seviyeye

  Kategori Web Programlama
  Ders Süresi 49 Ders
  Dil Türkçe
  Güncelleme 10/2021
  Derse Başla
 • Java Örnek Projeler

  Java Örnek Projeler

  Kategori Programlama Dili
  Ders Süresi 20 Ders
  Dil Türkçe
  Güncelleme 10/2022
  Derse Başla