Java Dersleri #52 - Math Sınıfı Kullanımı


Merhaba değerli Kodlama Vakti takipçileri, Bu dersimizde Java'da Math Sınıfı Kullanımı öğreneceğiz.

Java bazı durumları bizim için önceden yazdığı sınıflar ile bizlerin işini kolaylaştırmıştır. Bunlardan birtanesi de Math sınıfıdır. Adında da anlaşılacağı gibi Java'da Math sınıfı matematiksel fonksiyonlar sunmaktadır.Java Math sınıfı, sayılar üzerinde matematiksel işlemler gerçekleştirmenize izin veren birçok metoda sahiptir.

Java Math Metotları

Metot Açıklaması Veri Dönüş Tipi
abs(x) X'in mutalk değerini verir double|float|int|long
acos(x) X'in arkkosinüsünü radyan cinsinden verir double
asin(x) Returns the arcsine of x, in radians double
atan(x) X'in arkini radyan cinsinden verir double
atan2(y,x) Dikdörtgen koordinatların (x, y) kutupsal koordinatlara (r, teta) dönüştürülmesinden teta açısını verir. double
cbrt(x) X'in küp kökünü verir double
ceil(x) En yakın tam sayıya yuvarlanmış x değerini verir double
copySign(x, y) İkinci kayan nokta y'nin işaretiyle birlikte ilk kayan nokta x'i verir double
cos(x) X'in kosinüsünü verir (x radyan cinsindendir) double
cosh(x) Çift değerin hiperbolik kosinüsünü verir double
exp(x) e üzeri x değerini verir double
expm1(x) e üzeri x 'in tersini verir double
floor(x) En yakın tam sayıya yuvarlanmış x değerini verir double
getExponent(x) X'te kullanılan yansız üssü verir int
IEEEremainder(x, y) IEEE 754 standardında belirtildiği gibi x ve y üzerindeki kalan işlemi hesaplar double
log(x) X'in doğal logaritmasını (e tabanında) verir double
log10(x) X'in 10 tabanındaki logaritmasını verir double
log1p(x) X ve 1 toplamının doğal logaritmasını (e tabanında) verir double
max(x, y) En yüksek değere sahip sayıyı verir double|float|int|long
min(x, y) En düşük değere sahip sayıyı verir double|float|int|long
nextAfter(x, y) X'in y yönünde bitişiğinde değen nokta sayısını verir double|float
nextUp(x) Pozitif sonsuzluk yönünde x'e bitişik kayan nokta değerini verir double|float
pow(x, y) X'in değerini y'nin üssüne döndürür double
random() 0 ile 1 arasında rastgele bir sayı verir double
round(x) En yakın tam sayıya yuvarlanmış x değerini verir int
rint() X'e en yakın ve matematiksel tam sayıya eşit olan çift değeri verir double
signum(x) X'in işaretini verir double
sin(x) X'in sinüsünü verir (x radyan cinsindendir) double
sinh(x) Çift değerin hiperbolik sinüsünü verir double
sqrt(x) X'in karekökünü verir double
tan(x) Bir açının tanjantını verir double
tanh(x) Çift değerin hiperbolik tanjantını verir double
toDegrees(x) Radyan cinsinden ölçülen bir açıyı yakl. derece cinsinden ölçülen eşdeğer açı double
toRadians(x) Derece cinsinden ölçülen bir açıyı yakl. radyan cinsinden ölçülen açı double
ulp(x) X'in en az duyarlıklı (ulp) biriminin boyutunu verir double|float

Bu dersimizde Java'da Math Sınıfı Metotlarını ve Kullanımlarını öğrendik. Derslerimiz hoşunuza gittiyse eğer paylaş butonlarından sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz !

Bu içeriği beğendiyseniz paylaşarak destek olabilirsiniz!


Eğitim İçeriği

Eğitim Java Dersleri
Kategori Programlama Dili
Ders Adeti 125 Ders
Dil Türkçe
Güncelleme 09/2020
 • HTML Dersleri

  HTML Dersleri Sıfırdan İleri Seviyeye

  Kategori Web Programlama
  Ders Süresi 19 Ders
  Dil Türkçe
  Güncelleme 12/2020
  Derse Başla
 • Java Dersleri

  Java Dersleri ve Nesne Yönelimli Programlama

  Kategori Programlama Dili
  Ders Süresi 125 Ders
  Dil Türkçe
  Güncelleme 09/2020
  Derse Başla
 • CSS Dersleri

  CSS Dersleri Başlangıçtan İleri Seviyeye

  Kategori Web Programlama
  Ders Süresi 49 Ders
  Dil Türkçe
  Güncelleme 10/2021
  Derse Başla