Java Dersleri #53 - String Sınıfı Kullanımı


Merhaba değerli Kodlama Vakti takipçileri, Bu dersimizde Java'da String Sınıfı Kullanımı öğreneceğiz.

Java'da String sınıfları char türünden verilerden oluşmuş bir kümedir yani karakterlerden oluşur. Java işlerimizi kolaylaştırmak ve String ifadelerle işlem yapmak için String sınıfını sunar.

Java String Sınıfı Metotları

Metot Açıklama Veri Dönüş Tipi
charAt() Belirtilen indisteki (konum) karakteri verir char
codePointAt() Belirtilen indisteki karakterin Unicode'unu verir int
codePointBefore() Belirtilen indisteki önceki karakterin Unicode'unu verir int
codePointCount() Bu dizenin belirtilen metin aralığındaki Unicode'u döndürür int
compareTo() İki dizeyi sözlükbilimsel olarak karşılaştırır int
compareToIgnoreCase() Büyük / küçük harf farklılıklarını göz ardı ederek iki dizgeyi sözlükbilimsel olarak karşılaştırır int
concat() Başka bir String'in sonuna bir karakter ekler String
contains() Bir dizenin bir dizi karakter içerip içermediğini kontrol eder boolean
contentEquals() Bir dizenin belirtilen CharSequence veya StringBuffer ile aynı karakter dizisini içerip içermediğini kontrol eder boolean
copyValueOf() Karakter dizisinin karakterlerini temsil eden bir Dizi döndürür String
endsWith() Bir dizenin belirtilen karakter (ler) ile bitip bitmediğini kontrol eder boolean
equals() İki dizgiyi karşılaştırır. Dizeler eşitse doğru, değilse yanlış döndürür boolean
equalsIgnoreCase() Büyük / küçük harfe ilişkin hususları göz ardı ederek iki dizeyi karşılaştırır boolean
format() Belirtilen yerel ayarı, biçim dizesini ve bağımsız değişkenleri kullanarak biçimlendirilmiş bir dize döndürür String
getBytes() Bu dizeyi adlandırılmış karakter kümesini kullanarak bir bayt dizisine kodlar, sonucu yeni bir bayt dizisinde saklar byte[]
getChars() Karakterleri bir dizeden bir karakter dizisine kopyalar void
hashCode() Bir dizenin karma kodunu verir int
indexOf() Bir dizede belirtilen karakterlerin ilk bulunan oluşumunun konumunu verir int
intern() Aramayı belirtilen dizinde başlatarak, belirtilen karakterin ilk oluşumunun bu dizge içindeki dizini döndürür String
isEmpty() Bir dizenin boş olup olmadığını kontrol eder boolean
lastIndexOf() Bir dizede belirtilen karakterlerin son bulunan oluşumunun konumunu verir int
length() Belirtilen bir dizenin uzunluğunu verir int
matches() Normal bir ifadeye karşı bir eşleşme için bir dize arar ve eşleşmeleri döndürür boolean
offsetByCodePoints() CodePointOffset kod noktaları tarafından verilen dizinden uzak olan bu Dize içindeki dizini döndürür int
regionMatches() İki dizi bölgesinin eşit olup olmadığını test eder boolean
replace() Belirli bir değer için bir dize arar ve belirtilen değerlerin değiştirildiği yeni bir dize döndürür String
replaceFirst() Verilen normal ifadeyle eşleşen bir alt dizenin ilk oluşumunu verilen değiştirmeyle değiştirir String
replaceAll() Verilen normal ifadeyle eşleşen bu dizenin her bir alt dizesini verilen değiştirmeyle değiştirir String
split() Bir dizeyi bir alt dizeye böler String[]
startsWith() Bir dizenin belirtilen karakterlerle başlayıp başlamadığını kontrol eder boolean
subSequence() Bu dizinin bir alt dizisi olan yeni bir karakter dizisi verir CharSequence
substring() Karakterleri bir dizeden, belirtilen bir başlangıç konumundan başlayarak ve belirtilen karakter sayısıyla ayıklar String
toCharArray() Bu dizeyi yeni bir karakter dizisine dönüştürür char[]
toLowerCase() Bir dizeyi küçük harflere dönüştürür String
toString() Bir String nesnesinin değerini verir String
toUpperCase() Bir dizeyi büyük harflere dönüştürür String
trim() Bir dizenin her iki ucundaki boşluğu kaldırır String
valueOf() Bir String nesnesinin ilkel değerini verir String

Bu dersimizde Java'da String Sınıfını ve Metotlarını öğrendik. Derslerimiz hoşunuza gittiyse eğer paylaş butonlarından sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz !

Bu içeriği beğendiyseniz paylaşarak destek olabilirsiniz!


Eğitim İçeriği

Eğitim Java Dersleri
Kategori Programlama Dili
Ders Adeti 125 Ders
Dil Türkçe
Güncelleme 09/2020
 • HTML Dersleri

  HTML Dersleri Sıfırdan İleri Seviyeye

  Kategori Web Programlama
  Ders Süresi 19 Ders
  Dil Türkçe
  Güncelleme 12/2020
  Derse Başla
 • Java Dersleri

  Java Dersleri ve Nesne Yönelimli Programlama

  Kategori Programlama Dili
  Ders Süresi 125 Ders
  Dil Türkçe
  Güncelleme 09/2020
  Derse Başla
 • CSS Dersleri

  CSS Dersleri Başlangıçtan İleri Seviyeye

  Kategori Web Programlama
  Ders Süresi 49 Ders
  Dil Türkçe
  Güncelleme 10/2021
  Derse Başla